WYCENA NIERUCHOMOŚCI WOŁOMIN I OKOLICE
OPERAT SZACUNKOWY, ANALIZA RYNKU, STUDIUM WYKONALNOŚCI
PODSTAWY WYCENY,DOKUMENTY,BADANIE OPŁACALNOŚCI, DANE, CERTYFIKATY ENERGETYCZNE>>> ZADAJ PYTANIE

 Wyceniane obiekty:
 • lokale mieszkalne i niemieszkalne,
 • grunty zabudowane i niezabudowane,
 • domy w budowie,
 • obiekty o przeznaczeniu komercyjnym,
 • nakłady poniesione na nieruchomości
 Podstawowe cele wyceny:
 • zabezpieczenie kredytu bankowego,
 • odszkodowanie za wywłaszczenie,
 • aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 • ustalenie wartości dla potrzeb opłaty adiacenckiej,
 • ustalenie wartości dla potrzeb opłaty planistycznej,
 • okreslenie wartości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • określenie wartości nieruchomości oferowanej na sprzedaż